Utbredt bruk av falske koronatester ved innreise til Norge

foto