Titusenvis fordrevet av kamper og angrep i Afghanistan