Jordbruket har startet konsultasjoner med staten

foto