Ifølge tall som Intrum Justitia har innhentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), har ungdom i alderen 18-34 år en snittgjeld på 470.900 kroner ved inngangen til 2011. Ti år tidligere var snittgjelden på 236.500 kroner.

Ungdom i Nord-Troms ligger godt under snittgjelda på landsbasis, men også her har gjeldsbyrden for de unge økt. I Nordreisa økte snittgjelda fra 179600 kroner i 2001 til 350.700 i 2011. Det er en økning på 95,3 prosent. (Se tallene for de andre kommunene i Nord-Troms nedenfor.)

- Økningen skyldes i hovedsak økte boligpriser. Det er ingen tvil om at mange unge sliter i boligmarkedet. I tillegg til økte boligpriser, har myndighetene også skjerpet kravet til egenkapital ved kjøp av bolig, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia i ei pressemelding.

Ifølge Korsnes viser tallene en klar sammenheng mellom ungdommens gjeld og boligprisene i kommunene. De høye boligprisene gjør det vanskeligere for unge å etablere seg med egen bolig.

- De nye reglene hjelper neppe ungdommen. Boligprisene har jo fortsatt å stige også etter at det nye kravet til egenkapital ble innført. Mange mener at boligspekulantene er blitt mer aktive, ettersom enda flere unge når blir henvist til leiemarkedet, sier hun.

Ifølge Korsnes er det i dette markedet viktigere enn noensinne å holde sin sti ren og unngå betalingsanmerkninger.

Tall fra Intrum Justitia viser at 27.894 unge i aldersgruppen fra 18 til og med 26 år har betalingsanmerkning. Totalt har denne gruppen en forfalt inkassogjeld på 1,1 milliarder kroner.

- Med betalingsanmerkning vil man i alle fall ikke få boliglån. Det blir også vanskelig å leie bolig, ettersom de fleste utleiere ofte foretar en kredittsjekk av potensielle leietakere, sier Korsnes.

Gjennomsnittlig gjeld, aldersgruppen 18-34 år

KommuneGjeld i 2001Gjeld i 2011Økning (i prosent)
Balsfjord175.600285.30062,5
Kvænangen174.300259.40048,8
Kåfjord169.500272.70060,9
Nordreisa179.600350.70095,3
Skjervøy214.700327.70052,6
Storfjord137.700238.10072,9
Lyngen162.800296.10081,9
Karlsøy205.300269.40031,2

Kilde: Tall fra SSB, samlet av Intrum Justitia