Biskoper ber om stans i retur av kristne fra Irak

foto