Boko Haram har inntatt by etter harde kamper

foto