Britisk utenriksminister overbevist om nei-flertall

foto