Norge har inngått avtale om hjemtransport av ebolapasienter

foto