2013 kan så langt vise til en svært så dysterbrannstatistikk.  Forsikringsselskapet, Tryg Forsikring, anslår at man i løpet av januar og februar har hatt 200 branner med verditap på over en million kroner.

Ny dyster dødsrekord?

– At vi har hatt anslagsvis 200 branner som overstiger énmillion i skadeomfang, er markant høyere enn hva vi hadde på samme tid i fjor.Det forteller oss også at brannene forårsaker langt større materielle skader,men verst av alt langt flere menneskeliv, sier Roald Stigum Olsen,pressetalsmann i Tryg.

Tall fra DsB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, viser at hele 21 menneskeliv gikk tapt ibrann i årets to første måneder, mot 39 i hele fjor.

Elektronikken får skylden

– Vi ser mange årsaker til denne utviklingen. Selv omproblemet er sammensatt, kan vi likevel peke på en del trender det er grunn tilå ta på stort alvor, sier Stigum Olsen.

- Den klart største grunnen til at vi har fått flerebranner, skyldes flere elektriske installasjoner i husene våre. Vi har spotteri taket, amerikanske kjøleskap med isbitmaskiner, skjøteledninger koblet iskjøteledninger, mobilladere det oppstår varmgang i osv. Jo mer elektronikk ihjemmet, jo større fare for brann.

I følge Olsen kan varmepumper forverre et branntilfelle.

Varmepumper ”mater” flammene

– Når det først har begynt å brenne, er folk kanskje ikkeklar over at varmepumper kan være årsak til langt flere nedbrente hus enntidligere. Varmepumpen vil nemlig fortsette å pumpe inn oksygen i huset, ogskape en nærmest eksplosiv brannutvikling. Det kan nesten sammenlignes med åhelle bensin på et bål, sier pressetalsmannen i Tryg.

Har det begynt å brenne, bør man altså så langt det lar seggjøre få slått av varmepumpen. Det vil hindre tilførselen av luft, og flammeneblir lettere å slukke.

Tryg forsikring har her satt opp åtte årsaker til brann:

1. Du har et eldre hus, med et sikringsskap som er 25 åreller mer. Du har ikke fått gjennomført noen el-sjekker av elektriker i tidendu har bodd der.

2. Når det er kaldt fyrer du med ved eller koks, og pipenhar ikke blitt feid på en lang stund. Det oppstår pipebrann.

3. I kulden skrur du også på elektriske varmeovner på fullt,som står i stikkontakter allerede overbelastet med ekstra skjøteledninger tilannet elektrisk utstyr.

4. Du har spotter i taket, og har fremdeles ikke byttet tilled-pærer som avgir langt mindre varme enn tradisjonelle pærer.

5. Du oppbevarer aske fra vedovnen i plastspann innendørs.Du har ikke vært klar over at du må vente minimum 24 timer før asken blirfjernet fra ovnen.

6. Du har kjøpt en ny vedovn som avgir langt sterkere varmeenn den gamle brannmuren din kan tåle.

7. Du bruker fremdeles oljeovner som er brannfarlige, foreksempel av gamletypen Delonghi.

8. Du lader pc/nettbrett/mobil ved sengen, gjerne alt på engang

Mulige årsaker til at du ikke får slukket:

1. Du mangler røykvarsler, batteriet er utladet eller duhører ikke røykvarsleren fordi den er plassert for langt unna soverom.

2. Varmepumpen står på, og tilfører luft til flammene.

3. Brannslukningsutstyr mangler, eller står plassert påupraktiske steder, som loft eller kjeller.