Onsdag blir det ifølge NTB gjort omrokeringer i sittende regjering. Både VG og Adresseavisa skrev tirsdag at Jon Georg Dale (FrP) overtar rollen som landbruksminister etter Sylvi Listhaug (FrP).

Vil ikke savne Listhaug

Styremedlem i Norsk Bonde - og Småbrukarlag og Nordreisajente Ragnhild Bergset Elvestad skriver i en pressemelding til Framtid i Nord at hun ikke blir å savne Sylvi Listhaug med ett sekund når hun nå går av.

- Listhaug har gjort stor skade på det norske landbruket, med en politikk som utelukkende tar utgangspunkt i en volumproduksjon som løsriver det enkelte gårdsbruk fra de lokale ressursene. En slik produksjon er ikke bærekraftig, verken med hensyn på fremtidig norsk matproduksjon eller landbrukets økonomi, skriver hun.

Gir seg ikke

Dessverre venter hun ikke en bedring gjennom en ny landbruksminister fra samme regjering.

- Men vi i Norsk Bonde - og Småbrukarlag har ikke tenkt å gi oss av den grunn. Vi vet at skal man øke matproduksjonen med hensyn på bærekraft, klima, antibiotika og dyrevelferd må vi ha en politikk som tar utgangspunkt i produksjonsmåten.

Inviterer på gårdsbesøk

Bergset Elvestad ønsker den nye landbruksministeren lykke til i arbeidet.

- Ministeren er hjertelig velkommen på gårdsbesøk for å hente inspirasjon for fremtidig landbruksproduksjon når som helst.

Sylvi Listhaug blir statsråd med ansvar for asyl og integrering, en post som plasseres i Justisdepartementet.