Appen HAP skal hjelpe hasjrøykere med å slutte

foto