Mandag ble det klart at Fylkesmannen i Troms sier nei til oppdrett ved øya Spildra.

- Vi tar til etterretning at fylkesmannen og kommunen har forstått regelverket ulikt. Denne saken er avgjort. Nå må vi fortsette arbeidet med å skape utvikling, næring og vekst i Kvænangen, skriver ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik i en pressemelding.

Bedre struktur

Bakgrunnen for at en dispensasjon ved Spildra Øst i det hele tatt var aktuelt, er i følge Mevik fordi lokaliteten i siste runde ble tatt ut av kystsoneplanen, som den tilslutt ble en del av i 2014.

- Det å tillate en lokalitet basert på dispensasjon var aldri aktuelt andre steder enn Spildra Øst, sier ordføreren.

For Kvænangen kommune har intensjonen med en dispensasjon vært å gi havbruksnæringen en hensiktsmessig struktur. Under arbeidet med kystsoneplanen har i følge Mevik både fiskeridirektoratet og Troms fylkeskommune uttalt at foreslåtte lokaliteter i Kvænangen synes å være viktig for å sikre dagens struktur. Deretter ble lokaliteten Spildra øst fjernet fra planen.

Ny runde

Mevik ser muligheter for at Marine Harvest, som eneste oppdrettselskap i Kvænangen, til tross for avslaget om oppdrett ved Spildra, likevel kan få andre områder tilgjengelig. Han sier det er naturlig at kommunen nå går en ny runde for å sikre næringen en god struktur.

- Kvænangen har betydelige sjøarealer, og vi viI nå gå gjennom hele Kvænangen for å se på muligheter.

Vil bygge begge næringene

Han understreker at havbruksnæringen er den absolutt største næringen i kommunen.

- Næringen gir familier mat på bordet, både lokalt og ute i verden. Lokalt i form av lønninger og muligheter for å bo i Kvænangen og ute i verden som mat på middagsbordet. Det er jeg stolt av. Samtidig skal vi søke å ivareta alles interesser, og jeg håper vi kan ivareta både fiskeri og havbruk på en god måte i framtida. Vi må forsøke å lage løsninger som bygger begge næringer, avslutter han.