13 millioner kroner til utvikling i de store byene