AUF-lederen: – Skolevalget er et opprør mot økende forskjeller

foto