Flå-drapssiktet overføres fra psykiatrisk avdeling til fengsel