Sykefraværet første kvartal: 26.443 dagsverk gikk tapt i Nord-Troms