Ingen russiske trålere får legge til i Nord-Troms

foto