Dette mener Klima- og miljødepartementet er helt greit: – Det er en katastrofe å se

foto