Flere partier vil se på permitteringsreglene for oppdrettsbransjen