Råfisklaget: Nekt av russiske fiskebåter ikke dramatisk

foto