SMK: Flere som har stått utenfor, kommer ut i jobb

foto