Regjeringen vil gi nye 30 millioner til reindriftens beitekrise

foto