Opposisjonspartier vil gi erstatning for fedrekvotefelle

foto