Folkehelseinstituttet er spesielt oppmerksomme på ny virusvariant