Forbud mot bygging av gangbru ved PST-kontor

foto