Omtrent 22 til 25 prosent av dødsulykkene og ulykkene med personskade er rusrelatert, ifølge Statens vegvesens dybdeanalyser. Analysene av ulykkene viser at altfor mange av bilførerne som var involvert i alvorlige ulykker, hadde kjørt med rus i blodet.

Sannsynligvis er omtrent 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til bruk av alkohol, narkotika, eller andre trafikkfarlige legemidler.

Mer tabletter og narkotika

Antall førere som er mistenkt for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol, har økt fra 2000 i 1990 til 6000 i 2016. I perioden har det vært sterkest økning i antall førere påvirket av amfetamin og cannabis.

– Folk bruker mer tabletter nå enn før. Men politiet har også blitt mer oppmerksomme på problemet og har fått bedre utstyr for å sjekke om personer kjører i ruspåvirket tilstand, sier Gjerde.

Alkohol er verstingen

Selv om det har vært en stor økning i andre rusmidler enn alkohol, er det fortsatt alkoholen som er verstingen når det gjelder rusmidler i trafikken sier Gjerde.

– Grunnen til det er de egenskapene alkohol har. Det er hovedsakelig sløvende, men får oss også til å ta større risiko enn vi ellers ville tatt. Det samme gjelder med amfetamin, som kommer på andreplass over rusmidler som gir størst ulykkesrisiko i trafikken.

Straffbart

For å minske antall trafikkulykker relatert til rus mener Gjerde både samfunnet og den enkelte har et ansvar.

– Vi må gjøre veiene tryggere og bedre trafikksikkerheten generelt. Bedre rutinekontroller vil også hjelpe på. Men det er også viktig med informasjon. Folk må være klar over konsekvensene og at det faktisk er straffbart å kjøre med visse mengder av stoffer som hasj og valium i blodet, sier forskeren.