Muslimer tilbake til hellig høyde i Jerusalem etter fjerning av nye sikkerhetsinstallasjoner