Blant disse kjemikaliene er visse vaskemidler. Produksjonsselskapet oppfordrer diabetikere som bruker en slik penn fra et av de berørte produksjonspartiene til å bytte ut sylinderampulleholderen. Disse kan være defekte, eller bli defekte i fremtiden.

Å bruke en slik penn kan føre til at pennen gir en lavere dose insulin enn ventet, noe som kan føre til høyt blodsukker. Selskapet påpeker imidlertid at risikoen for å få høyt blodsukker ved bruk av en slik penn er vurdert til å være mindre enn 0,1 prosent.

–Vi ønsker ikke at folk skal få panikk, sier direktør for markedstilgang, Jan Marcus Sverre til NTB.

De berørte NovoPen Echo-partiene har LOT-numrene DUG 1709, DUG 1778, DVG 1368, DVG 1564, EVG 2915, EVG 3011, EVG 3310, EVG 6823, EVG 6824, FVG 7561, FVG 8413, FVG 8414, FVG 8415, eller FVG 8995.

Folk med slike penner bør ikke stoppe behandling uten å snakke med legen, måle blodsukkernivået sitt hyppigere dersom symptomer oppstår uventet, og bes om å ta kontakt med Novo Nordisk for å få byttet ut sylinderampulleholderen.