«Gubbefall» beredte grunnen for Solbergs regjering