Samisktalende får snakke lenger på Sametinget

foto