Maas: Det vil ta tid å reparere skadene etter Trump

foto