Norske flypassasjerer får avbestille gratis etter angrepene på Sri Lanka