74 kommuner var uten fungerende smittevernplan uker før virusutbruddet