Nødbluss var årsaken til brannen på Ymbers tak

foto