Statsforvalteren ber trøndere unngå reiser til Oslo-området

foto