Statsforvalteren i Nordland ber befolkningen unngå Oslo-reiser