Opposisjonen krever plan for å redde sommerens festivaler

foto