Fortsatt hundrevis av hjelpearbeidere fast i Syria