Trykkoker eksploderte ved Lovisenberg i Oslo – ingen skadd