I gang med ny felles kystsoneplan. Nordreisa ser mot tareproduksjon

foto