UNN-direktøren er positiv til regjeringens milliard-forslag

foto