Konsulent bidrar for å få på plass brøytekontrakten