Nå er kraftverkene i Ullsfjord ferdigstilt: Deler inntektene med grunneierne