Han mener det er helt uaktuelt å straffe Nord- og Midt-Norge for dyr strøm i sør