Fylkespolitikerne mener drivstoffprisene skal stoppe her

foto