Satser på sommerskole på Skjervøy

foto
SKOLEPLANER: Odin Svisdal har satt av uke 32 til sommerskole på Skjervøy. Foto: Torbjørn O. Karlsen og Forskerfabrikken.