Nesten alle besto de fysiske kravene til Forsvaret