Smitteutbrudd i Årdal: – Situasjonen er uoversiktlig