Indonesia mener å være over toppen av koronabølgen