– Nord-Norge må beholde kraftoverskuddet, framfor å bygge strømkabler til Sør-Norge